Jubileumveiling 350 - 12, 13 & 14 mei 2016

Onze jubileumveiling 350 zal plaatsvinden op 12, 13 en 14 mei 2016. Deze veiling bestaat uit twee aparte catalogi. De reguliere catalogus bevat o.a. munten, historiepenningen, papiergeld, onderscheidingen en decoraties. In deze catalogus is o.a. de Collectie Wagenaar opgenomen, u leest hier meer over in het voorwoord en in de overige nieuwsberichten op deze pagina.

Daarnaast doen wij u in een aparte catalogus, de zogeheten Selectieveiling 350, een aanbod van 350 bijzondere, zeldzame en hoog-kwalitatieve kavels.  


De catalogus van veiling 350 is hier beschikbaar.
Om een biedformulier te downloaden klik hier. Of plaats een digitaal bod online.

De catalogus van de Selectieveiling 350 is hier beschikbaar.
Om een biedformulier te downloaden klik hier. Of plaats een digitaal bod online.

De Hardcover catalogi zullen worden uitgeleverd vanaf vrijdag 22 april.

Laatste wijziging: 2016-04-22 16:04:56

Collectie Wagenaar

Met veel genoegen kunnen we u aankondigen dat de collectie Wagenaar (mede-auteur van het standaardwerk m.b.t. Nederlandse decoraties, in referenties aangeduid met MMW; Meijer, Mulder,Wagenaar) in onze aanstaande veiling 350 onder de hamer zal komen. Een waarlijk fenomenale collectie decoraties en penningen, waaronder unieke en museum-waardige exemplaren.

In deze collectie bevinden zich veel stukken die wij vanaf 1880 niet eerder verhandeld hebben. Veel materiaal is afkomstig uit de collectie Bax, geveild bij Schulman in 1962. Een zeer waarschijnlijk eenmalige kans om ontbrekende stukken in uw collectie te kunnen verwerven.

In deze collectie bevindt zich een uniek gedeelte "Watersnoodmedailles'. Zo ook een exemplaar in zilver uit 1855 met de gesp voor de watersnood van 1861. In dat jaar zijn in totaal slechts 5 bronzen gespen uitgereikt. Echt museaal van opzet is de deelverzameling 'medaille Tweede Vredesconferentie 1907'. Dhr.Wagenaar heeft hierover een boek gepubliceerd. Maar liefst 5 verschillende types kunnen we u aanbieden. Dit is echt uniek en zal niet meer in deze vorm op de markt verschijnen.

Ontvangt u onze catalogus nog niet........neem dan gerust contact met ons op. We zijn u graag van dienst!!

Laatste wijziging: 2016-02-29 11:04:04

Een bijzondere onderscheiding...

Hoewel er zich vele schitterende onderscheidingen en penningen in de collectie Wagenaar bevinden, lichten wij er graag een bijzonder stuk voor u uit. Het betreft de Medaille voor Moed en Trouw in Guinea 1869-1870 met als referenties MMW 46; Bax 8. In de veiling wordt het stuk aangeboden onder kavelnummer 399.

Bij tractaat van grensregeling tussen Nederland en Engeland, gesloten op 5 maart 1867, kwamen enkele gebieden op de kust van Guinea ( westkust van Afrika) aan Nederland. De bewoners van de gebieden waren het met deze overgang niet eens.  De inwoners van Commendah deden in 1868 aanvallen op de schepelingen van ‘Het Metalen Kruis’ , een schip dat onder commando stond van Kapitein ter Zee J. Vos. Op 26 mei 1869 geraakte een sloep van ‘De Amstel’ in de branding van de Abrobyrivier waardoor deze omsloeg. Enkele bemanningsleden verdronken, maar het lukte een van de officieren en 4 matrozen om aan land te komen. Hier werden zij door de inwoners van Andema Atjirm gevangen genomen. Een matroos die wilde vluchten werd gedood.

Na betaling van een losgeld van ‘300 onsen goud’, de toenmalige waarde vertegenwoordigend van 12.000 gulden, werden de gevangenen vrijgelaten. Het stoomschip ‘Vice- Admiraal Koopman’ , dat op 14 augustus 1869 de rede van Texel verliet, kreeg samen met ‘De Amstel’ en de vaste bezetting van het fort St. George d’Elmina de opdracht de ‘bewoners te tuchtigen en het wettig gezag te herstellen’. Op 10 november werden de troepen gedebarkeerd en reeds de volgende dag werd Commendah zonder veel moeite ingenomen. Op 9 december 1869 gebeurde hetzelfde met Andema Atjirm, waarna op 9 januari de hoofdplaats der Commendeezen, Kwassie Krom werd ingenomen. De situatie in het genoemde gebied bleef echter onrustig en bij overeenkomst van 25 februari 1871, goedgekeurd bij de wet van 20 januari 1872, werden de bezittingen ter kust van Guinea overgedragen aan Engeland. Dit alles tegen een betaling van 24.000 Engelse ponden.

De Medaille voor Moed en Trouw werd vervaardigd op voorstel van de toenmalige Gouverneur van Guinea. Aan de Hollandse kant hadden ook enkele Afrikaanse soldaten meegevochten. Deze kwamen, naar de aard en zeden van de tijd, niet in aanmerking voor een vaderlandse onderscheiding. Speciaal voor hen werd bij Koninklijk Besluit van 31 oktober 1870 deze onderscheiding ingesteld. Zij werd uitgereikt aan slechts 7 soldaten, waarvan de namen bekend zijn. De originele brief van 19 april 1932 van het Departement van Koloniën aan de vermaarde dr. W.F. Bax waarmee deze antwoord krijgt op zijn brief van 24 maart 1932, waarin hij navraag doet over deze in zijn bezit zijnde onderscheiding, wordt door Schulman b.v. aan de toekomstige eigenaar ter beschikking gesteld.

Een unieke gelegenheid derhalve voor de ware liefhebber om dit historisch bijzonder interessante stuk voor de collectie te kunnen verwerven!

Onderzoek in het Wagenaar-archief heeft onomstotelijk aangetoond dat dit exemplaar het ENIGE ORIGINELE stuk op de markt is. Er is voor een koloniale tentoonstelling rond 1900 een zestal naslagen vervaardigd, waarvan enkele exemplaren op de markt zijn verschenen. Schulman b.v. beschikt over documentatie met betrekking tot het vorenstaande. Deze zal aan de nieuwe eigenaar overhandigd worden.

Laatste wijziging: 2016-04-28 12:17:14

© 2010-2016 Schulman b.v.   |   Contact Info   |   Disclaimer