Disclaimer

Ondanks dat Schulman b.v. de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan Schulman b.v.niet garanderen dat deze informatie nog correct, compleet en/of actueel is.

Schulman b.v. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en/of onjuiste informatie zoals weergegeven op deze website. Schulman b.v. aanvaardt bovendien geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte (gevolg)schade welke voorvloeit uit of samenhangt met het gebruik van de informatie op deze website.

De website van Schulman b.v. kan hyperlinks bevatten die leiden naar websites van derden, welke niet door Schulman b.v. worden aangeboden, gecontroleerd en/of onderhouden. Schulman b.v. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en toepassing van de informatie op deze websites.

Deze website en de inhoud daarvan is auteursrechtelijk beschermd. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik is het niet toegestaan iets van deze website of de inhoud daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieen, opnamen of op enige manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Schulman b.v.

© 2010-2023 Schulman b.v.   |   Contact Info   |   Privacy   |   Disclaimer